lönneberga mat o hantverk


Gillet

Gillet består idag av ca 350 medlemmar och nio styrelseledamoter. Deras uppgift är än idag att bevara ortens natur och kulturminnen.

Hembygdsgillet anordnar ett antal aktiviteter om året, bl.a. midsommarfirandet i hembygdsgården, torpvandring och torpinventering, Lönnebergaveckan, kräftskiva, berättarkvällar och arbetskvällar i hembygdsgården. Gillet säljer även Lönneberga-duken samt böcker och skrifter om Lönneberga.

Vill ni läsa mer om gillets verksamhet? Klicka här

lönneberga mat o hantverk
kontakt@lonnebergamatochhantverk.se