lönneberga mat o hantverk


Lönneberga Hembygdsgård, bilder se nedan

Hembygdsgården tillkom under 1940-talet genom ett köp av ett ekbevuxet område i närheten av Lönneberga Kyrka. Nedan finns en sammanfattning av Åke Gunnarhs skrift om hembygdsgillet och hembygdsgården. För att se några bilder på hembygdsgården klicka här

Lönneberga Hembygdsgille bildades år 1941 i dåvarande Lönneberga kommun. Hembygdsrörelsens uppgift är att bevara ortens natur och kulturminnen. Då samhället förändrades räddade hembygdsrörelsen omoderna byggnader, möbler, husgeråd, redskap och övriga kulturföremål. Första året som gillet var i drift försökte man att göra rörelsen känd genom att värva medlemmar. Ett folkdanslag bildades och uppträdde under en hembygdsfest vid kyrkan (Klockargården) anordnat av gillet. Festerna utvecklades senare och hade programinslag som Silverdalens musikkår, Manskör och Damkör samt amatörteatersällskap.

Gillet samlade in museiföremål och fick gåvor från lokalbefolkningen i form av gamla ting. För att förvara dessa föremål behövdes en museibyggnad och då köpte gillet mark vid ett ekbevuxet område utmed gamla vägen kyrkan-Åkarp. En ryggåsstuga ("Snusboa") skänktes till området. Föreningen inköpte därefter den gamla huvudbyggnaden samt en större visthusbod från Klockargården; dessa skulle annars ha rivits.

Hembygdsfesterna fortsatte fram till 1960-talet då omkostnaderna var högre än inkomsterna, och föreningen började istället anordna enklare årliga midsommarfirande. Hembygdsgården fick tillskott av byggnader; en loftbod, en linbastu, en marknadsbod, en kaffestuga, ett magasin samt en ladugård.
/Fritt sammanfattat ur skriften "Lönneberga Hembygdsgille. Kort historik." av Åke Gunnarh.

Fotografier
Klicka på ett av de sex fotografierna till vänster för att förstora dem.


lönneberga mat o hantverk
kontakt@lonnebergamatochhantverk.se